Klachtenregeling

Jouw mening, suggesties en klachten zijn belangrijk! Het is belangrijk om je chiropractor te laten weten of je tevreden bent met de behandeling en resultaten. Als je echter een andere ervaring hebt, is het net zo belangrijk om je mening of klacht naar voren te brengen. Aarzel niet om je mening te geven en je zorgen te uiten. Misschien voel je je niet serieus genomen, ben je niet vriendelijk benaderd of ben je ontevreden over de behandeling.

Hier is een stap-voor-stap handleiding over hoe je je ontevredenheid kunt aanpakken en escaleren indien nodig.

 

In gesprek met je chiropractor

Het is aan te raden om problemen eerst met je chiropractor te bespreken. Veel problemen kunnen in onderling overleg worden opgelost. Deze problemen kunnen voortkomen uit miscommunicatie of verschillende verwachtingen. Het aangaan van een gesprek kan spanning wegnemen en biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, de behandeling of aanpak te bespreken en open te zijn naar elkaar. Je klacht wordt opgenomen in de praktijk en er wordt een aantekening gemaakt in je patiëntendossier.

 

Klacht indienen

Als je er met jouw chiropractor persoonlijk niet uitkomt, kan je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de NCA via klachtennca@cbkz.nl (ook bereikbaar op 088 024 51 66). Na ontvangst van jouw klacht zal de chiropractor een grondig onderzoek instellen en zich inspannen om tot een oplossing te komen. Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de klacht en binnen zes weken krijg je een officiële reactie. De reactie van de chiropractor zal duidelijk hun beslissing en eventuele ondernomen acties vermelden. Een kopie van deze reactie wordt aan de klachtenfunctionaris verstrekt. Als de reactie niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan deze met instemming van de klager worden verlengd tot maximaal tien weken.

 

Klachtenfunctionaris NCA

Als je klachten hebt over de dienstverlening van je chiropractor, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Tijdens of na dit proces kunnen zowel jij als de chiropractor de hulp inroepen van een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht, helpt je om het probleem duidelijk te omschrijven en biedt je ondersteuning tijdens het hele proces. Hij/zij zal proberen het gesprek tussen jou en de chiropractor weer op gang te brengen en het bemiddelingsproces tussen beide partijen begeleiden. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar die het beste met beide partijen voor heeft. Het uiteindelijke doel van klachtenbemiddeling is om tot een bevredigende oplossing te komen voor zowel de klager als de aangeklaagde. Als je er desondanks niet uitkomt, kan de klachtenfunctionaris je adviseren over mogelijke vervolgstappen.

 

Geschil oplossen

Als je er met je chiropractor of de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kan er sprake zijn van een geschil. In zo’n geval kun je een beroep doen op een geschillenregeling via de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Alle leden van de NCA zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de SCN. De klachtenfunctionaris kan je meer informatie geven over deze procedure. Let op: je kunt niet direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie zonder eerst de eerste drie stappen te doorlopen. Het is belangrijk om te proberen de kwestie op te lossen door middel van effectieve communicatie.

Alle SCN geregistreerde chiropractoren zijn aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Deze commissie heeft verschillende bevoegdheden, doet een bindende uitspraak en kan schadeclaims behandelen en toekennen. Vraag gerust informatie op bij de klachtenfunctionaris van de NCA. Ga naar www.zorggeschil.nl op www.zorggeschil.nl/clienten of stuur een e-mail naar info@zorggeschil.nl.

Stichting Zorggeschil/Postbus 1021/7940 KA MEPPEL/Tel. 0561-618711 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Klik hier voor een Infographic.

 

Gewone rechtbank

Als een patiënt ook met deze uitspraak niet tevreden is, kan hij/zij binnen twee maanden na de uitspraak van de geschillencommissie naar de gewone rechter stappen.

 

Claims

Als de bemiddeling van je klacht niet tot een bevredigend resultaat leidt en je hebt schade geleden of je wilt direct een claim indienen, informeer dan je behandelaar. Het is echter belangrijk om te weten dat het vaststellen van de aansprakelijkheid een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn na het indienen van een claim bij de verzekeraar. Dien je claim daarom schriftelijk in bij je eigen behandelaar.

 

Inspectie gezondheidszorg

In de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) staat in artikel 1, lid 1 onder a dat calamiteiten direct gemeld moeten worden bij de IGZ. Een calamiteit wordt door de IGZ gedefinieerd als  “een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close